Ilościowa i jakościowa charakterystyka materii organicznej w odpływach z oczyszczalni hydrofitowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ilościowa i jakościowa charakterystyka materii organicznej w odpływach z oczyszczalni hydrofitowych

Abstrakt

Właściwie oczyszczone ścieki zarówno w obiektach konwencjonalnych jak i hydrofitowych zawierają przede wszystkim substancje odporne na transformację biochemiczną. Niewiele jednak wiadomo o właściwościach tych substancji. Autorzy stawiają tezę, iż substancje te charakteryzują się właściwościami typowymi dla kwasów humusowych. Celem pracy jest scharakteryzowanie zarówno jakości jak i ilości labilnej i stabilnej substancji organicznej w ściekach oczyszczonych w hybrydowej oczyszczalni hydrofitowej w Wiklinie k. Słupska (ok.200 - OLM). Oczyszczalnia zapewniała skuteczne usuwanie substancji organicznej oraz zawiesiny ogólnej. Średnie wartości stężeń w odpływie spełniały wartości dopuszczalnych stężeń podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 (Dz.U. nr 168 poy.1763). Wykazano, iż stężenia frakcji zawieszonych ChZTxs (wolnorozkładalnej) i ChZTxi (nierozkładalnej, tzw. stabilnej) oraz stężenie frakcji ChZTss rozpuszczonej (podatnej na rozkład biochemiczny) ulegały obniżeniu. Natomiast stężenie frakcji rozpuszczonej stabilnej ChZTsi nie ulegało zmianom. Analiza właściwości kwasów humusowych w ściekach oczyszczanych w oczyszczalni hydrofitowej wskazuje, iż właściwości fizyczno-chemiczne tych substancji różnią się w sposób istotny od właściwości kwasów rozpoznawanych w śródlądowych wodach powierzchniowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód : XIX krajowa konferencja, VII międzynarodowa konferencja = Water Supply and Water Quality : XIX-th National, VII-th International Conference, Poznań - Zakopane, Polska, 18-21 czerwca 2006. Tom 2 strony 277 - 286
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Teszner R.: Ilościowa i jakościowa charakterystyka materii organicznej w odpływach z oczyszczalni hydrofitowych// Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód : XIX krajowa konferencja, VII międzynarodowa konferencja = Water Supply and Water Quality : XIX-th National, VII-th International Conference, Poznań - Zakopane, Polska, 18-21 czerwca 2006. Tom 2/ ed. red. A. Królikowski, Marek M.Sozański Poznań: FUTURA Grzegorz Łuczak, 2006, s.277-286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi