Imidazoacridinone derivative C-1311 (SymadexTM) induces apoptosis, mitotic catastrophe or senescence in human colon carcinoma HCT116 cells depending on p53 status - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Imidazoacridinone derivative C-1311 (SymadexTM) induces apoptosis, mitotic catastrophe or senescence in human colon carcinoma HCT116 cells depending on p53 status

Abstrakt

Przeprowadziliśmy badania zmierzające do wyjaśnienia odpowiedzi komórek ludzkiego raka jelita grubego HCT116 traktowanych C-1311 w zależności od statusu białka p53. Wykazaliśmy, że pochodna imidazoakrydonu C-1311 w stężeniach biologicznie istotnych indukuje przejściowy blok w fazie G2M komórek HCT116 p53-/- oraz blok w fazie G1 i G2M komórek HCT116 p53+/+. W komórkach z niefunkcjonalnym białkiem p53 imidazoakrydon indukował katastrofę mitotyczną i apoptozę, podczas gdy w komórkach z czynnym białkiem p53 związek ten prowadził do indukcji starzenia komórkowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
EJC SUPPLEMENTS nr 4,
ISSN: 1359-6349
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Skwarska A., Augustin E., Konopa J.: Imidazoacridinone derivative C-1311 (SymadexTM) induces apoptosis, mitotic catastrophe or senescence in human colon carcinoma HCT116 cells depending on p53 status// EJC SUPPLEMENTS. -Vol. 4., nr. nr 12 Suppl. (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi