Immobilization of thermostable beta glucosidase from Sulfolobus shibatae by cross-linking with transglutaminase - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Immobilization of thermostable beta glucosidase from Sulfolobus shibatae by cross-linking with transglutaminase

Abstrakt

Opracowano metodę immobilizacji termostabilnej beta-glukozydazy przez katalizowane transglutaminazą sieciowanie na nośniku krzemionkowym. Aktywność uzyskanego preparatu wynosi 3883 U/g nośnika. Największą wydajność unieruchamiania uzyskano w temperaturze 50C, przy pH 5,0. Immobilizacja prawie nie zmieniała optymalnego pH działania enzymu, który uzyskiwał największą aktywność w temperaturze 98C. Badania w reaktorze kolumnowym wykazały przydatność uzyskanego preparatu do hydrolizy laktozy w serwatce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY nr 39, strony 1417 - 1422,
ISSN: 0141-0229
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Synowiecki J., Wołosowska S.: Immobilization of thermostable beta glucosidase from Sulfolobus shibatae by cross-linking with transglutaminase// ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY. -Vol. 39., (2006), s.1417-1422
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi