Impact force spectrum for damage assessment of earthquake-induced structural pounding - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Impact force spectrum for damage assessment of earthquake-induced structural pounding

Abstrakt

Celem artykułu jest zastosowanie spektrum siły zderzenia do szacowania zniszczeń powstałych na skutek zderzeń pomiędzy konstrukcjami budowlanymi, do których dochodzi podczas trzęsień ziemi. Wyniki analizy wskazują, iż spektrum takie może być przydatnym narzędziem przy projektowaniu konstrukcji podatnych na zderzenia. Przykłady spektrów odpowiedzi pokazują, iż zapewnienie odpowiedniej przerwy dylatacyjnej lub zgranie parametrów dynamicznych budowli umożliwia ograniczenie skutków zderzeń lub ich całkowitą eliminację.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jankowski R.: Impact force spectrum for damage assessment of earthquake-induced structural pounding// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi