Impact of Large-scale urban interventions on contemporary city centers. Gdansk case study. Wpływ przedsiewzięć urbanistycznych dużej skali na centra miast. Studium przypadku Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Impact of Large-scale urban interventions on contemporary city centers. Gdansk case study. Wpływ przedsiewzięć urbanistycznych dużej skali na centra miast. Studium przypadku Gdańska

Abstrakt

Large scale urban interventions have become a common development practice in cotemporary cities, allowing achieving rapid changes in their urban structure. They can be analyzed taking into account various perspectives. Some of them include planning and development models, transformation of brownfields and other types of distressed urban areas, as well as consequences and results of their implementation in existing urban structures. There is a vast literature on how these transformations are planned, developed and implemented, although there is still not much discussion on the consequences and evaluation of their implementation. In addition, most of the analysis of these cases was focused on spatial consequences of their development. Therefore, the main aim of this paper is to discuss this issue in the wider context, taking into account also social, legal, economic and infrastructural consequences of these projects, with a special focus on the ones located in city centers and generating major changes in their functional and spatial structure. Within the paper the following issues are discussed: - Revision of the typology of contemporary large-scale urban interventions, located within the city centers; - Scope of the spatial, social, economic, infrastructural and legal issues associated with contemporary large-scale urban interventions; - Consequences associated with implementation of large-scale interventions within the structure of contemporary urban centers; - Discussion of the selected case studies; - Recommendations regarding future of planning and development of such projects. On this basis the more in-depth analysis of the cases from Gdańsk are discussed. These are located in one of the most problematic part of Gdansk – key Polish harbor city, located on the Baltic sea cost and one of the most important metropolitan areas in the country. The location of the projects analyzed include distressed sites as well as reclaimed area above the existing railway tracks. Development of these projects extensively influences the future of the city and its central part, changing the development chances of other post-industrial and other brownfield areas. In addition, their scale and level of complexity allows using them as good case studies, on example of which the entire scope of issues associated with contemporary large scale urban developments can be discussed.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 12 razy

Licencja

Copyright (Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot, Polska)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo strony 101 - 117,
ISSN: 2299-1263
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Lorens P., Habier M.: Impact of Large-scale urban interventions on contemporary city centers. Gdansk case study. Wpływ przedsiewzięć urbanistycznych dużej skali na centra miast. Studium przypadku Gdańska// Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo -,iss. 13/I (2018), s.101-117
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.23830/13/i/2018/101117
Bibliografia: test
 1. HafenCity Hamburg. Der Masterplan, Hamburg: Hamburg Port Area Devel- opment Corporation, 2000.
 2. Kamrowska -Załuska D., "Projekt Lyon Confluence" in: Planowanie i reali- zacja przedsięwzięć urbanistycznych, Akapit-DTP, Gdańsk 2011. otwiera się w nowej karcie
 3. Lorens P., "Tożsamość a autentyzm przestrzeni publicznej współczesnych wielkoskalowych założeń urbanistycznych", in: Wielkoskalowe projekty in- westycyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni, Biuletyn KPZK PAN, No 210 2004.
 4. Lorens P., "Wielkoskalarne przedsięwzięcia urbanistyczne a rola dewelo- perów prywatnych" in: Planowanie i realizacja przedsięwzięć urbanistycz- nych, Akapit-DTP, Gdańsk 2011.
 5. Markowski T. (Ed.), Wielkoskalowe projekty inwestycyjne jako czynnik pod- noszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni, Biuletyn KPZK PAN, No 210 2004. otwiera się w nowej karcie
 6. Martyniuk-Pęczek J., Światła miasta, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2014 otwiera się w nowej karcie
 7. Tolle A., Quartiersentwicklung and innerstadtischen Uferzonen, Leue Verlag, Berlin 2005. otwiera się w nowej karcie
 8. Weimer J., "CentrO Neue Mitte Oberhausen" in: Large Scale Urban Devel- opments, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi