Impact of roughness on hydrophobicity of particles measured by the Washburn method - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Impact of roughness on hydrophobicity of particles measured by the Washburn method

Abstrakt

Zwilżalność powierzchni jest ważną własnością w wielu aplikacjach, włączając flotację i wymywanie. Z przeprowadzonych badań wynika, że szorstkość powierzchni ma znaczący wpływ na kinetykę penetracji cieczy przez cząstki, natomiast nie ma wpływu na wartości kątów zwilżania. Wyniki wskazują na fakt, że hydrofobowość w przypadku flotacji w przeciwieństwie do kinetyki flotacji nie powinna mieć związku z szorstkościa powierzchni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physicochemical Problems of Mineral Processing strony 45 - 51,
ISSN: 1643-1049
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dang-Vu T., Hupka J., Drzymała J.: Impact of roughness on hydrophobicity of particles measured by the Washburn method// Physicochemical Problems of Mineral Processing. -., nr. nr 40 (2006), s.45-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi