Impact of the anion and chalcogen on the crystal structure and properties of 4,6-dimethyl-2-pyrimido(thio)nium halides - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Impact of the anion and chalcogen on the crystal structure and properties of 4,6-dimethyl-2-pyrimido(thio)nium halides

Abstrakt

By the reaction of urea or thiourea, acetylacetone and hydrogen halide (HF, HBr or HI), we have obtained seven new 4,6-dimethyl-2-pyrimido(thio)nium salts, which were characterized by single-crystal X-ray diffraction, namely, 4,6-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydropyrimidin-1-ium bifluoride, C₆H₉N₂O⁺·HF₂⁻ or (dmpH)F₂H, 4,6-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydropyrimidin-1-ium bromide, C₆H₉N₂O⁺·Br⁻ or (dmpH)Br, 4,6-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydropyrimidin-1-ium iodide, C₆H₉N₂O⁺·I⁻ or (dmpH)I, 4,6-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydropyrimidin-1-ium iodide–urea (1/1), C₆H₉N₂O⁺·I⁻·CH₄N₂O or (dmpH)I·ur, 4,6-dimethyl-2-sulfanylidene-2,3-dihydropyrimidin-1-ium bifluoride–thiourea (1/1), C₆H₉N₂S⁺·HF₂⁻·CH₄N₂S or (dmptH)F₂H·tu, 4,6-dimethyl-2-sulfanylidene-2,3-dihydropyrimidin-1-ium bromide, C₆H₉N₂S⁺·Br⁻ or (dmptH)Br, and 4,6-dimethyl-2-sulfanylidene-2,3-dihydropyrimidin-1-ium iodide, C₆H₉N₂S⁺·I⁻ or (dmptH)I. Three HCl derivatives were described previously in the literature, namely, 4,6-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydropyrimidin-1-ium chloride, (dmpH)Cl, 4,6-dimethyl-2-sulfanylidene-2,3-dihydropyrimidin-1-ium chloride monohydrate, (dmptH)Cl·H₂O, and 4,6-dimethyl-2-sulfanylidene-2,3-dihydropyrimidin-1-ium chloride–thiourea (1/1), (dmptH)Cl·tu. Structural analysis shows that in 9 out of 10 of these compounds, the ions form one-dimensional chains or ribbons stabilized by hydrogen bonds. Only in one compound are parallel planes present. In all the structures, there are charge-assisted N⁺—H∙∙∙X⁻ hydrogen bonds, as well as weaker Cₐᵣ⁺—H∙∙∙X⁻ and π⁺∙∙∙X⁻ interactions. The structures can be divided into five types according to their hydrogen-bond patterns. All the compounds undergo thermal decomposition at relatively high temperatures (150–300°C) without melting. Four oxopyrimidinium salts containing a π⁺∙∙∙X⁻∙∙∙π⁺ sandwich-like structural motif exhibit luminescent properties.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 6 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2020 International Union of Crystallography)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry nr C76, strony 468 - 475,
ISSN: 2053-2296
Język:
angielski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Okuniewski A., Rosiak D., Chojnacki J.: Impact of the anion and chalcogen on the crystal structure and properties of 4,6-dimethyl-2-pyrimido(thio)nium halides// Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry -Vol. C76,iss. 5 (2020), s.468-475
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1107/s2053229620005525
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi