Impedance Measurement and Selection of Electrochemical Equivalent Circuit of a Working PEM Fuel Cell Cathode - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Impedance Measurement and Selection of Electrochemical Equivalent Circuit of a Working PEM Fuel Cell Cathode

Abstrakt

The dynamic impedance analysis of direct methanolfuel cell (DMFC) cathode supplied with pure oxygen is pre-sented. Presented results were obtained during dynamic chang-es of the current density in working fuel cell. Investigation ofthe occurring processes at cathode was carried with dynamicelectrochemical impedance spectroscopy (DEIS). A discussionwas conducted based on the determined correlation parameterχ2. It was shown that the selection of an appropriate equivalentcircuit cannot be carried out only with correlation parameter ofanalysis between experimental impedance spectra and theequivalent circuit. Comprehensive analysis of equivalent cir-cuit parameter changes during fuel cell working is needed todetermine appropriate equivalent model. Thanks to DEIS tech-nique, comparing of the different equivalent circuits proposedin other works during dynamic changes of operating conditioncould be presented. In addition, the new electrical circuit hasbeen proposed to describe the cathode performance with poi-soned electrocatalyst in fuel cell with reduced efficiency.

Cytowania

  • 1 0

    CrossRef

  • 1 2

    Web of Science

  • 1 1

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Electrocatalysis nr 8, wydanie 3, strony 235 - 244,
ISSN: 1868-2529
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Gaweł Ł.: Impedance Measurement and Selection of Electrochemical Equivalent Circuit of a Working PEM Fuel Cell Cathode// Electrocatalysis. -Vol. 8, iss. 3 (2017), s.235-244
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s12678-017-0363-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi