Impedance spectroscopy of undoped cerium oxide. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Impedance spectroscopy of undoped cerium oxide.

Abstrakt

W pracy przedstawiono badania impedancyjne niedomieszkowanego tlenku ceru. Wyniki wskazują na występowanie zjawiska dyfuzji,???? które nie są (.. jest.?)związane z odpowiedzią elektrodową. Rozważania teoretyczne dopuszczają obserwowanie impedancji Warburga, która reprezentuje zjawisko dyfuzji w przewodnikach mieszanych, jednakże niewiele informacji na ten temat można znaleźć w literaturze. W związku z tym szczegółowe badania zródła tego zjawiska jest przedstawione w niniejszej pracy. Określono, że zjawisko dyfuzji jest związane z segregacją nieczystości w obszary międzyziarnowe i częściowym blokowaniem przepływu jonów tlenu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi