Impedance studies of diffusion phenomena and ionicand electronic conductivity of cerium oxide - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Impedance studies of diffusion phenomena and ionicand electronic conductivity of cerium oxide

Abstrakt

W pracy zbadano właściwości elektryczne tlenku ceru z wykorzystaniem spektroskopii impedancyjnej. Badania wykazały występowania zjawiska dyfuzji, które jest prawdopodobnie związane z blokowaiem jonów na granicy faz. Bazując na zaproponowanym modelu obliczono przewodność elektronowa i jonową tlenku ceru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jasiński P., Petrovsky V., Suzuki T., Anderson H.: Impedance studies of diffusion phenomena and ionicand electronic conductivity of cerium oxide// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi