Impedancyjna diagnostyka katody pracującego ogniwa typu PEM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Impedancyjna diagnostyka katody pracującego ogniwa typu PEM

Abstrakt

Głównym przedmiotem rozprawy jest ocena aktywności katalitycznej katody w rzeczywistych warunkach pracy ogniwa paliwowego typu PEM zasilanego metanolem. Jak zostało wspomniane we wcześniejszych rozdziałach, proces redukcji tlenu na katodzie jest procesem limitującym wydajność ogniwa paliwowego. Niezbędnym jest zatem bliższe poznanie zachowania katody, co pozwoli na dobór odpowiednich parametrów pracy ogniwa PEM. Wykorzystanie metody DEIS może dać wiele nowych i interesujących informacji, które pozwolą na zrozumienie kinetyki i dynamiki zachodzących w ogniwie procesów. Zaproponowano w tym celu metodę eliminacji obwodów zastępczych wykorzystywanych do opisu zmian katody pracującego ogniwa paliwowego, na podstawie dynamicznych zmian parametrów tych obwodów. Przy pomocy danych uzyskanych klasycznymi metodami elektrochemicznymi nie jest to możliwe.Techniczny obwód zastępczy uwzględniający wpływ warstwy nośnej na proces elektroredukcji tlenu w pracującym ogniwie do tej pory nie został zaproponowany. Poprzez ocenę poszczególnych parametrów obwodu zastępczego możliwym jest określenie optymalnego obciążenia, oraz temperatury, w której katoda ogniwa DMFC posiada najlepsze właściwości. Oprócz tego przeprowadzono badania nad oceną wpływu kwasu mrówkowego na wydajność ogniwa paliwowego DMFC. Podczas zmiany stężenia tej substancji w dostarczanym paliwie do strefy anodowej, możliwym było wyznaczenie charakterystyk zmian parametrów obwodu zastępczego katody oraz wpływu kwasu na moc ogniwa paliwowego.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 68 razy

Licencja

Copyright (Author(s))

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Bibliografia: test
 1. Wprowadzenie .......................................................................................................... 5
 2. Budowa ogniwa DMFC ............................................................................................. 6
 3. Klasyczne elektrochemiczne metody diagnostyki ogniw typu PEM ......................... 11
 4. Krzywe polaryzacyjne ............................................................................................. 11
 5. Pomiar zniekształceń harmonicznych ..................................................................... 15
 6. Charakterystyka ogniwa paliwowego ...................................................................... 18 4.1. Charakterystyka anody ogniwa paliwowego zasilanego metanolem ....................... 21
 7. Cele badawcze ....................................................................................................... 34
 8. Metodyka badawcza ............................................................................................... 36
 9. Część eksperymentalna ......................................................................................... 39
 10. Metodyka doboru obwodu zastępczego dla panujących warunków pracy ogniwa .. 39 7.2. Wpływ zmian temperatury pracy ogniwa na zachowanie katody ............................. 52 otwiera się w nowej karcie
 11. Wpływ zmiany stężenia kwasu mrówkowego na wydajność ogniwa paliwowego .... 60 otwiera się w nowej karcie
 12. Podsumowanie i wnioski końcowe .......................................................................... 72 otwiera się w nowej karcie
 13. Bibliografia ............................................................................................................. 75 otwiera się w nowej karcie
 14. Spis dorobku naukowego doktoranta ............................................................................ 85
 15. Rys. 36. Zmiany impedancji anody pod wpływem obciążenia dla roztworów o określonym stosunku objętościowym (0.5 M HCOOH : 0.5 M CH3OH): a) 1:0 b) 2:1 c) 1:1 d) 1:2 e) 0:1.
 16. A. Vlysidis, M. Binns, C. Webb, C. Theodoropoulos, Glycerol utilisation for the production of chemicals: Conversion to succinic acid, a combined experimental and computational study, Biochem. Eng. J. 58-59 (2011) 1-11. doi:10.1016/j.bej.2011.07.004. otwiera się w nowej karcie
 17. J. Twidell, T. Weir, No Title, in: Renew. Energy Resour., E&FN SPON. London University Press Cambridge, 1996.
 18. L. Carrette, K.A. Friedrich, U. Stimming, Fuel Cells: Principles, Types, Fuels, and Applications , ChemPhysChem. 1 (2000) 162-193. doi:10.1002/1439-7641(20001215)1:4<162::AID- otwiera się w nowej karcie
 19. M. Winter, R.J. Brodd, What Are Batteries, Fuel Cells, and Supercapacitors?, Chem. Rev. 104 (2004) 4245-4270. doi:10.1021/cr020730k. otwiera się w nowej karcie
 20. F. Barbir, PEM Fuel Cells, in: N. Sammes (Ed.), Fuel Cell Technol. Reach. Towar. Commer., Springer London, London, 2006: pp. 27-51. doi:10.1007/1-84628-207-1_2. otwiera się w nowej karcie
 21. J. Larminie, A. Dicks, J. Larminie, A. Dicks, Proton Exchange Membrane Fuel Cells, in: Fuel Cell Syst. Explain., John Wiley & Sons, Ltd,., 2003: pp. 67-119. doi:10.1002/9781118878330.ch4. otwiera się w nowej karcie
 22. M. Paidar, V. Fateev, K. Bouzek, Membrane electrolysis-History, current status and perspective, Electrochim. Acta. 209 (2016) 737-756. doi:10.1016/j.electacta.2016.05.209. otwiera się w nowej karcie
 23. S. Gottesfeld, T.A. Zawodzinski, Polymer Electrolyte Fuel Cells, in: Adv. Electrochem. Sci. Eng., Wiley-VCH Verlag GmbH, 1997: pp. 195-301. doi:10.1002/9783527616794.ch4. otwiera się w nowej karcie
 24. A. Havranek, K. Klafki, K. Wippermann, The influence of the catalyst loading and the ionomer content on the performance of DMFC anodes, in: 2001. http://juser.fz-juelich.de/record/27298. otwiera się w nowej karcie
 25. X. Xue, C. Bock, L. Birry, B.R. MacDougall, The Influence of Pt Loading, Support and Nafion Content on the Performance of Direct Methanol Fuel Cells: Examined on the Example of the Cathode, Fuel Cells. 11 (2011) 286-300. doi:10.1002/fuce.200900204. otwiera się w nowej karcie
 26. M.C. Denis, M. Lefevre, D. Guay, J.P. Dodelet, Pt-Ru catalysts prepared by high energy ball-milling for PEMFC and DMFC: Influence of the synthesis conditions, Electrochim. Acta. 53 (2008) 5142- 5154. doi:10.1016/j.electacta.2008.02.045. otwiera się w nowej karcie
 27. W. Zheng, A. Suominen, A. Tuominen, Discussion on the Challenges of DMFC Catalyst Loading Process for Mass Production, Energy Procedia. 28 (2012) 78-87. doi:10.1016/j.egypro.2012.08.042. otwiera się w nowej karcie
 28. A.A. Balandin, Modern State of the Multiplet Theor of Heterogeneous Catalysis, in: 1969: pp. 1-210. doi:10.1016/S0360-0564(08)60029-2. otwiera się w nowej karcie
 29. O.T. Holton, J.W. Stevenson, The Role of Platinum in Proton Exchange Membrane Fuel Cells, Platin. Met. Rev. 57 (2013). otwiera się w nowej karcie
 30. A. El-kharouf, T.J. Mason, D.J.L. Brett, B.G. Pollet, Ex-situ characterisation of gas diffusion layers for proton exchange membrane fuel cells, J. Power Sources. 218 (2012) 393-404. doi:10.1016/j.jpowsour.2012.06.099. 76 otwiera się w nowej karcie
 31. M. Bello, S.M.J. Zaidi, A. Al-Ahmed, S. Basu, D.-H. Park, K.S. Lakhi, A. Vinu, Pt-Ru nanoparticles functionalized mesoporous carbon nitride with tunable pore diameters for DMFC applications, Microporous Mesoporous Mater. 252 (2017) 50-58. doi:10.1016/j.micromeso.2017.06.021. otwiera się w nowej karcie
 32. P.A. Garcia-Salaberri, M. Vera, On the effects of assembly compression on the performance of liquid-feed DMFCs under methanol-limiting conditions: A 2D numerical study, J. Power Sources. 285 (2015) 543-558. doi:10.1016/j.jpowsour.2015.02.112. otwiera się w nowej karcie
 33. R.K. Mallick, S.B. Thombre, Performance of passive DMFC with expanded metal mesh current collectors, Electrochim. Acta. 243 (2017) 299-309. doi:10.1016/j.electacta.2017.04.113. otwiera się w nowej karcie
 34. R. Baronia, J. Goel, S. Tiwari, P. Singh, D. Singh, S.P. Singh, S.K. Singhal, Efficient electro-oxidation of methanol using PtCo nanocatalysts supported reduced graphene oxide matrix as anode for DMFC, Int. J. Hydrogen Energy. 42 (2017) 10238-10247. doi:10.1016/j.ijhydene.2017.03.011. otwiera się w nowej karcie
 35. B.C. Ong, S.K. Kamarudin, M.S. Masdar, U.A. Hasran, Applications of graphene nano-sheets as anode diffusion layers in passive direct methanol fuel cells (DMFC), Int. J. Hydrogen Energy. 42 (2017) 9252-9261. doi:10.1016/j.ijhydene.2016.03.094. otwiera się w nowej karcie
 36. A. Ozden, M. Ercelik, D. Ouellette, C.O. Colpan, H. Ganjehsarabi, F. Hamdullahpur, Designing, modeling and performance investigation of bio-inspired flow field based DMFCs, Int. J. Hydrogen Energy. (2017). doi:10.1016/j.ijhydene.2017.01.007. otwiera się w nowej karcie
 37. N.S. Vasile, A.H.A. Monteverde Videla, S. Specchia, Effects of the current density distribution on a single-cell DMFC by tuning the anode catalyst in layers of gradual loadings: Modelling and experimental approach, Chem. Eng. J. 322 (2017) 722-741. doi:10.1016/j.cej.2017.04.060. otwiera się w nowej karcie
 38. J. Ko, K. Kang, S. Park, W.-G. Kim, S.-H. Lee, H. Ju, Effect of design of multilayer electrodes in direct methanol fuel cells (DMFCs), Int. J. Hydrogen Energy. 39 (2014) 1571-1579. doi:10.1016/j.ijhydene.2013.04.069. otwiera się w nowej karcie
 39. T. Mennola, Measurement of ohmic voltage losses in individual cells of a PEMFC stack, J. Power Sources. 112 (2002) 261-272. doi:10.1016/S0378-7753(02)00391-9. otwiera się w nowej karcie
 40. P. Hartmann, D. Gerteisen, Local degradation analysis of a real long-term operated DMFC stack MEA, J. Power Sources. 219 (2012) 147-154. doi:10.1016/j.jpowsour.2012.07.048. otwiera się w nowej karcie
 41. D. Gerteisen, Transient and steady-state analysis of catalyst poisoning and mixed potential formation in direct methanol fuel cells, J. Power Sources. 195 (2010) 6719-6731. doi:10.1016/j.jpowsour.2010.04.004. otwiera się w nowej karcie
 42. M. LIU, J. WANG, S. WANG, X. XIE, T. ZHOU, V.K. Mathur, On-line Measurement for Ohmic Resistance in Direct Methanol Fuel Cell by Current Interruption Method, Chinese J. Chem. Eng. 18 (2010) 843-847. doi:10.1016/S1004-9541(09)60137-3. otwiera się w nowej karcie
 43. D. Chakraborty, I. Chorkendorff, T. Johannessen, Metamorphosis of the mixed phase PtRu anode catalyst for direct methanol fuel cells after exposure of methanol: In situ and ex situ characterizations, J. Power Sources. 173 (2007) 110-120. doi:10.1016/j.jpowsour.2007.04.057. otwiera się w nowej karcie
 44. R. Escudero-Cid, P. Hernandez-Fernandez, J.C. Perez-Flores, S. Rojas, S. Garcia-Rodriguez, E. otwiera się w nowej karcie
 45. Fatis, P. Ocin, Analysis of performance losses of direct methanol fuel cell with methanol tolerant otwiera się w nowej karcie
 46. PtCoRu/C cathode electrode, Int. J. Hydrogen Energy. 37 (2012) 7119-7130. 77 doi:10.1016/j.ijhydene.2011.12.158. otwiera się w nowej karcie
 47. G. Xu, J.M. LaManna, J.T. Clement, M.M. Mench, Direct measurement of through-plane thermal conductivity of partially saturated fuel cell diffusion media, J. Power Sources. 256 (2014) 212-219. doi:10.1016/j.jpowsour.2014.01.015. otwiera się w nowej karcie
 48. A. Santasalo-Aarnio, S. Hietala, T. Rauhala, T. Kallio, In and ex situ characterization of an anion- exchange membrane for alkaline direct methanol fuel cell (ADMFC), J. Power Sources. 196 (2011) 6153-6159. doi:10.1016/j.jpowsour.2011.03.028. otwiera się w nowej karcie
 49. G. Liu, Z. Pan, W. Li, K. Yu, G. Xia, Q. Zhao, S. Shi, G. Hu, C. Xiao, Z. Wei, The effect of titanium nickel nitride decorated carbon nanotubes-reduced graphene oxide hybrid support for methanol oxidation, Appl. Surf. Sci. 410 (2017) 70-78. doi:10.1016/j.apsusc.2017.03.075. otwiera się w nowej karcie
 50. X. Mu, Z. Xu, Y. Xie, H. Mi, J. Ma, Pt nanoparticles supported on Co embedded coal-based carbon nanofiber for enhanced electrocatalytic activity towards methanol electro-oxidation, J. Alloys Compd. 711 (2017) 374-380. doi:10.1016/j.jallcom.2017.04.008. otwiera się w nowej karcie
 51. F. Alcaide, G. Álvarez, P.L. Cabot, R. Genova-Koleva, H.-J. Grande, O. Miguel, Effect of the solvent in the catalyst ink preparation on the properties and performance of unsupported PtRu catalyst layers in direct methanol fuel cells, Electrochim. Acta. 231 (2017) 529-538. doi:10.1016/j.electacta.2017.02.127. otwiera się w nowej karcie
 52. C.Y. Du, T.S. Zhao, W.W. Yang, Effect of methanol crossover on the cathode behavior of a DMFC: doi:10.1016/j.electacta.2012.02.018. otwiera się w nowej karcie
 53. Q. Mao, U. Krewer, R. Hanke-Rauschenbach, Total harmonic distortion analysis for direct methanol fuel cell anode, Electrochem. Commun. 12 (2010) 1517-1519. doi:10.1016/j.elecom.2010.08.022. otwiera się w nowej karcie
 54. E. Ramschak, V. Peinecke, P. Prenninger, T. Schaffer, V. Hacker, Detection of fuel cell critical status by stack voltage analysis, J. Power Sources. 157 (2006) 837-840. doi:10.1016/j.jpowsour.2006.01.009. otwiera się w nowej karcie
 55. S. Thomas, S.C. Lee, A.K. Sahu, S. Park, Online health monitoring of a fuel cell using total harmonic distortion analysis, Int. J. Hydrogen Energy. 39 (2014) 4558-4565. doi:10.1016/j.ijhydene.2013.12.180. otwiera się w nowej karcie
 56. M. Boinet, D. Marlot, J.C. Lenain, S. Maximovitch, F. Dalard, R.P. Nogueira, First results from coupled acousto-ultrasonics and electrochemical noise techniques applied to gas evolving electrodes, Electrochem. Commun. 9 (2007) 2174-2178. doi:10.1016/j.elecom.2007.05.026. otwiera się w nowej karcie
 57. F. Huet, R.P. Nogueira, P. Lailler, L. Torcheux, Investigation of the high-frequency resistance of a lead-acid battery, J. Power Sources. 158 (2006) 1012-1018. doi:10.1016/j.jpowsour.2005.11.026. otwiera się w nowej karcie
 58. B. Legros, P.-X. Thivel, Y. Bultel, R.P. Nogueira, First results on PEMFC diagnosis by electrochemical noise, Electrochem. Commun. 13 (2011) 1514-1516. doi:10.1016/j.elecom.2011.10.007. otwiera się w nowej karcie
 59. E.S. Denisov, Y.K. Evdokimov, S. Martemianov, A. Thomas, N. Adiutantov, Electrochemical Noise as a Diagnostic Tool for PEMFC, Fuel Cells. 17 (2017) 225-237. doi:10.1002/fuce.201600077. otwiera się w nowej karcie
 60. K.T. Koshekov, Y.N. Klikushin, V.Y. Kobenko, Y.K. Evdokimov, A. V Demyanenko, Fuel Cell Diagnostics Using Identification Measurement Theory, J. Fuel Cell Sci. Technol. 11 (2014) 51003- 51009. http://dx.doi.org/10.1115/1.4027395. otwiera się w nowej karcie
 61. T. V Nguyen, R.E. White, A Water and Heat Management Model for Proton-Exchange-Membrane Fuel Cells, J. Electrochem. Soc. . 140 (1993) 2178-2186. doi:10.1149/1.2220792. otwiera się w nowej karcie
 62. T.E. Springer, T.A. Zawodzinski, S. Gottesfeld, Polymer Electrolyte Fuel Cell Model, J. Electrochem. otwiera się w nowej karcie
 63. Soc. . 138 (1991) 2334-2342. doi:10.1149/1.2085971. otwiera się w nowej karcie
 64. A. Hamnett, Mechanism and electrocatalysis in the direct methanol fuel cell, Catal. Today. 38 (1997) 445-457. doi:10.1016/S0920-5861(97)00054-0. otwiera się w nowej karcie
 65. T. Iwasita, W. Vielstich, On-line mass spectroscopy of volatile products during methanol oxidation at platinum in acid solutions, J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem. 201 (1986) 403-408. doi:10.1016/0022-0728(86)80064-X. otwiera się w nowej karcie
 66. C.L. Childers, H. Huang, C. Korzeniewski, Formaldehyde Yields from Methanol Electrochemical Oxidation on Carbon-Supported Platinum Catalysts, Langmuir. 15 (1999) 786-789. doi:10.1021/la980798o. otwiera się w nowej karcie
 67. S. Sriramulu, T.D. Jarvi, E.M. Stuve, A kinetic analysis of distinct reaction pathways in methanol electrocatalysis on Pt(111), Electrochim. Acta. 44 (1998) 1127-1134. doi:10.1016/S0013- otwiera się w nowej karcie
 68. T.D. Jarvi, S. Sriramulu, E.M. Stuve, Potential Dependence of the Yield of Carbon Dioxide from Electrocatalytic Oxidation of Methanol on Platinum(100), J. Phys. Chem. B. 101 (1997) 3649-3652. doi:10.1021/jp9629248. otwiera się w nowej karcie
 69. J.B. Goodenough, A. Hamnett, B.J. Kennedy, R. Manoharan, S.A. Weeks, Methanol oxidation on unsupported and carbon supported Pt + Ru anodes, J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem. 240 (1988) 133-145. doi:10.1016/0022-0728(88)80318-8. otwiera się w nowej karcie
 70. W. Chrzanowski, Badania mechanizmu reakcji elektroutleniania metanolu na elektrodach platynowych i platynowo-rutenowych z uwzględnieniem krystalograficznej orientacji powierzchni elektrody, Wydaw. PG, 2000. https://books.google.pl/books?id=txgtGwAACAAJ.
 71. J.N. Tiwari, R.N. Tiwari, G. Singh, K.S. Kim, Recent progress in the development of anode and cathode catalysts for direct methanol fuel cells, Nano Energy. 2 (2013) 553-578. doi:10.1016/j.nanoen.2013.06.009. otwiera się w nowej karcie
 72. N.M. Marković, H.A. Gasteiger, P.N. Ross, X. Jiang, I. Villegas, M.J. Weaver, Electro-oxidation mechanisms of methanol and formic acid on Pt-Ru alloy surfaces, Electrochim. Acta. 40 (1995) 91- 98. doi:10.1016/0013-4686(94)00241-R. otwiera się w nowej karcie
 73. P. Kolla, A. Smirnova, Methanol oxidation on hybrid catalysts: PtRu/C nanostructures promoted with cerium and titanium oxides, Int. J. Hydrogen Energy. 38 (2013) 15152-15159. doi:10.1016/j.ijhydene.2013.09.096. otwiera się w nowej karcie
 74. J. Jiang, A. Kucernak, Nanostructured platinum as an electrocatalyst for the electrooxidation of formic acid, J. Electroanal. Chem. 520 (2002) 64-70. doi:10.1016/S0022-0728(01)00739-2. otwiera się w nowej karcie
 75. Z. WANG, K. QIU, Electrocatalytic oxidation of formic acid on platinum nanoparticle electrode deposited on the nichrome substrate, Electrochem. Commun. 8 (2006) 1075-1081. doi:10.1016/j.elecom.2006.04.014. otwiera się w nowej karcie
 76. M. Jing, L. Jiang, B. Yi, G. Sun, Comparative study of methanol adsorption and electro-oxidation on carbon-supported platinum in acidic and alkaline electrolytes, J. Electroanal. Chem. 688 (2013) 172- 179. doi:10.1016/j.jelechem.2012.10.028. otwiera się w nowej karcie
 77. Z.-B. Wang, Y.-Y. Chu, A.-F. Shao, P.-J. Zuo, G.-P. Yin, Electrochemical impedance studies of electrooxidation of methanol and formic acid on Pt/C catalyst in acid medium, J. Power Sources. 190 (2009) 336-340. doi:10.1016/j.jpowsour.2009.01.008. otwiera się w nowej karcie
 78. J. Jiang, A. Kucernak, Solid polymer electrolyte membrane composite microelectrode investigations of fuel cell reactions. II: voltammetric study of methanol oxidation at the nanostructured platinum microelectrode|Nafion® membrane interface, J. Electroanal. Chem. 576 (2005) 223-236. doi:10.1016/j.jelechem.2004.10.019. otwiera się w nowej karcie
 79. N. Nakagawa, Y. Xiu, Performance of a direct methanol fuel cell operated at atmospheric pressure, J. Power Sources. 118 (2003) 248-255. doi:10.1016/S0378-7753(03)00090-9. otwiera się w nowej karcie
 80. J.C. Amphlett, B.A. Peppley, E. Halliop, A. Sadiq, The effect of anode flow characteristics and temperature on the performance of a direct methanol fuel cell, J. Power Sources. 96 (2001) 204- 213. doi:10.1016/S0378-7753(01)00490-6. otwiera się w nowej karcie
 81. J.-P. Diard, N. Glandut, P. Landaud, B. Le Gorrec, C. Montella, A method for determining anode and cathode impedances of a direct methanol fuel cell running on a load, Electrochim. Acta. 48 (2003) 555-562. doi:10.1016/S0013-4686(02)00722-3. otwiera się w nowej karcie
 82. S. Uhm, S.T. Chung, J. Lee, Characterization of direct formic acid fuel cells by Impedance Studies: In comparison of direct methanol fuel cells, J. Power Sources. 178 (2008) 34-43. doi:10.1016/j.jpowsour.2007.12.016. otwiera się w nowej karcie
 83. A.M. Castro Luna, A. Bonesi, W.E. Triaca, V. Baglio, V. Antonucci, A.S. Aricò, Pt-Fe cathode catalysts to improve the oxygen reduction reaction and methanol tolerance in direct methanol fuel cells, J. Solid State Electrochem. 12 (2008) 643-649. doi:10.1007/s10008-007-0334-0. otwiera się w nowej karcie
 84. N. Markovic, P.. Ross, Surface science studies of model fuel cell electrocatalysts, Surf. Sci. Rep. 45 (2002) 117-229. doi:10.1016/S0167-5729(01)00022-X. otwiera się w nowej karcie
 85. R. Borup, J. Meyers, B. Pivovar, Y.S. Kim, R. Mukundan, N. Garland, D. Myers, M. Wilson, F. otwiera się w nowej karcie
 86. Garzon, D. Wood, P. Zelenay, K. More, K. Stroh, T. Zawodzinski, J. Boncella, J.E. McGrath, M. Inaba, K. Miyatake, M. Hori, K. Ota, Z. Ogumi, S. Miyata, A. Nishikata, Z. Siroma, Y. Uchimoto, K.
 87. Yasuda, K. Kimijima, N. Iwashita, Scientific Aspects of Polymer Electrolyte Fuel Cell Durability and Degradation, Chem. Rev. 107 (2007) 3904-3951. doi:10.1021/cr050182l. otwiera się w nowej karcie
 88. C. Lo Vecchio, C. Alegre, D. Sebastián, A. Stassi, S.A. Aricò, V. Baglio, Investigation of Supported Pd-Based Electrocatalysts for the Oxygen Reduction Reaction: Performance, Durability and Methanol Tolerance, Mater. . 8 (2015). doi:10.3390/ma8125438. otwiera się w nowej karcie
 89. K. Prater, The renaissance of the solid polymer fuel cell, J. Power Sources. 29 (1990) 239-250. doi:10.1016/0378-7753(90)80023-7. otwiera się w nowej karcie
 90. I.D. Raistrick, Impedance studies of porous electrodes, Electrochim. Acta. 35 (1990) 1579-1586. doi:10.1016/0013-4686(90)80013-E. otwiera się w nowej karcie
 91. T.E. Springer, I.D. Raistrick, Electrical Impedance of a Pore Wall for the Flooded-Agglomerate Model of Porous Gas-Diffusion Electrodes, J. Electrochem. Soc. 136 (1989) 1594-1603. doi:10.1149/1.2096975. otwiera się w nowej karcie
 92. M. Ciureanu, R. Roberge, Electrochemical Impedance Study of PEM Fuel Cells. Experimental Diagnostics and Modeling of Air Cathodes, J. Phys. Chem. B. 105 (2001) 3531-3539. doi:10.1021/jp003273p. otwiera się w nowej karcie
 93. A.A. Kulikovsky, Analysis of Damjanović kinetics of the oxygen reduction reaction: Stability, polarization curve and impedance spectra, J. Electroanal. Chem. 738 (2015) 130-137. doi:10.1016/j.jelechem.2014.11.014. otwiera się w nowej karcie
 94. T.E. Springer, T.A. Zawodzinski, M.S. Wilson, S. Gottesfeld, Characterization of Polymer Electrolyte Fuel Cells Using AC Impedance Spectroscopy, J. Electrochem. Soc. 143 (1996) 587-599. doi:10.1149/1.1836485. otwiera się w nowej karcie
 95. V..
 96. Paganin, C.L.. Oliveira, E.. Ticianelli, T.. otwiera się w nowej karcie
 97. Springer, E.. Gonzalez, Modelisticinterpretation of the impedance response of a polymer electrolyte fuel cell, Electrochim. Acta. 43 (1998) 3761-3766. doi:10.1016/S0013-4686(98)00135-2. otwiera się w nowej karcie
 98. N. Wagner, W. Schnurnberger, B. Müller, M. Lang, Electrochemical impedance spectra of solid- oxide fuel cells and polymer membrane fuel cells, Electrochim. Acta. 43 (1998) 3785-3793. doi:10.1016/S0013-4686(98)00138-8. otwiera się w nowej karcie
 99. M.S. Wilson, S. Gottesfeld, Thin-film catalyst layers for polymer electrolyte fuel cell electrodes, J. otwiera się w nowej karcie
 100. Appl. Electrochem. 22 (1992) 1-7. doi:10.1007/BF01093004. otwiera się w nowej karcie
 101. C. Marr, X. Li, Composition and performance modelling of catalyst layer in a proton exchange membrane fuel cell, J. Power Sources. 77 (1999) 17-27. doi:10.1016/S0378-7753(98)00161-X. otwiera się w nowej karcie
 102. M.S. Kondratenko, M.O. Gallyamov, A.R. Khokhlov, Performance of high temperature fuel cells with different types of PBI membranes as analysed by impedance spectroscopy, Int. J. Hydrogen Energy. 37 (2012) 2596-2602. doi:10.1016/j.ijhydene.2011.10.087. otwiera się w nowej karcie
 103. M. Markiewicz, C. Zalitis, A. Kucernak, Performance measurements and modelling of the ORR on fuel cell electrocatalysts -the modified double trap model, Electrochim. Acta. 179 (2015) 126-136. doi:10.1016/j.electacta.2015.04.066. otwiera się w nowej karcie
 104. T. Schulz, C. Weinmuller, M. Nabavi, D. Poulikakos, Electrochemical impedance spectroscopy analysis of a thin polymer film-based micro-direct methanol fuel cell, J. Power Sources. 195 (2010) 7548-7558. doi:10.1016/j.jpowsour.2010.06.008. otwiera się w nowej karcie
 105. S. Cruz-Manzo, R. Chen, A generic electrical circuit for performance analysis of the fuel cell cathode catalyst layer through electrochemical impedance spectroscopy, J. Electroanal. Chem. 694 (2013) 45-55. doi:10.1016/j.jelechem.2013.01.037. otwiera się w nowej karcie
 106. M. Javaheri, Investigating the influence of Pd situation (as core or shell) in synthesized catalyst for ORR in PEMFC, Int. J. Hydrogen Energy. 40 (2015) 6661-6671. doi:10.1016/j.ijhydene.2015.03.030. otwiera się w nowej karcie
 107. A. Seifitokaldani, O. Savadogo, M. Perrier, Stability and catalytic activity of titanium oxy-nitride catalyst prepared by in-situ urea-based sol-gel method for the oxygen reduction reaction (ORR) in acid medium, Int. J. Hydrogen Energy. 40 (2015) 10427-10438. doi:10.1016/j.ijhydene.2015.06.002. otwiera się w nowej karcie
 108. N. Fouquet, C. Doulet, C. Nouillant, G. Dauphin-Tanguy, B. Ould-Bouamama, Model based PEM fuel cell state-of-health monitoring via ac impedance measurements, J. Power Sources. 159 (2006) 905-913. doi:10.1016/j.jpowsour.2005.11.035. otwiera się w nowej karcie
 109. M. Boillot, C. Bonnet, N. Jatroudakis, P. Carre, S. Didierjean, F. Lapicque, Effect of Gas Dilution on PEM Fuel Cell Performance and Impedance Response, Fuel Cells. 6 (2006) 31-37. doi:10.1002/fuce.200500101. otwiera się w nowej karcie
 110. M.G. Hosseini, P. Zardari, Electrocatalytical study of carbon supported Pt, Ru and bimetallic Pt/Ru nanoparticles for oxygen reduction reaction in alkaline media, Appl. Surf. Sci. 345 (2015) 223-231. doi:10.1016/j.apsusc.2015.03.146. otwiera się w nowej karcie
 111. S.M. Rezaei Niya, M. Hoorfar, Process modeling of electrodes in proton exchange membrane fuel cells, J. Electroanal. Chem. 747 (2015) 112-122. doi:10.1016/j.jelechem.2015.04.015. otwiera się w nowej karcie
 112. M. Mamlouk, K. Scott, Analysis of high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell electrodes using electrochemical impedance spectroscopy, Electrochim. Acta. 56 (2011) 5493- 5512. doi:10.1016/j.electacta.2011.03.056. otwiera się w nowej karcie
 113. P. Piela, R. Fields, P. Zelenay, Electrochemical Impedance Spectroscopy for Direct Methanol Fuel Cell Diagnostics, J. Electrochem. Soc. . 153 (2006) A1902-A1913. doi:10.1149/1.2266623. otwiera się w nowej karcie
 114. W. Zhang, T. Maruta, S. Shironita, M. Umeda, Anode and cathode degradation in a PEFC single cell investigated by electrochemical impedance spectroscopy, Electrochim. Acta. 131 (2014) 245- 249. doi:10.1016/j.electacta.2014.02.054. otwiera się w nowej karcie
 115. Y. Fu, S. Poizeau, A. Bertei, C. Qi, A. Mohanram, J.D. Pietras, M.Z. Bazant, Heterogeneous electrocatalysis in porous cathodes of solid oxide fuel cells, Electrochim. Acta. 159 (2015) 71-80. doi:10.1016/j.electacta.2015.01.120. otwiera się w nowej karcie
 116. Y. Zhu, W.H. Zhu, B.J. Tatarchuk, Performance comparison between high temperature and traditional proton exchange membrane fuel cell stacks using electrochemical impedance spectroscopy, J. Power Sources. 256 (2014) 250-257. doi:10.1016/j.jpowsour.2014.01.049. otwiera się w nowej karcie
 117. Y. Wang, G.G. Liu, M. Wang, G.G. Liu, J. Li, X. Wang, Study on stability of self-breathing DFMC with EIS method and three-electrode system, Int. J. Hydrogen Energy. 38 (2013) 9000-9007. doi:10.1016/j.ijhydene.2013.05.033. otwiera się w nowej karcie
 118. D. Qu, Investigation of oxygen reduction on activated carbon electrodes in alkaline solution, Carbon N. Y. 45 (2007) 1296-1301. doi:10.1016/j.carbon.2007.01.013. otwiera się w nowej karcie
 119. J. Han, H. Liu, Real time measurements of methanol crossover in a DMFC, J. Power Sources. 164 (2007) 166-173. doi:10.1016/j.jpowsour.2006.09.105. otwiera się w nowej karcie
 120. K. Scott, W.. Taama, P. Argyropoulos, K. Sundmacher, The impact of mass transport and methanol crossover on the direct methanol fuel cell, J. Power Sources. 83 (1999) 204-216. doi:10.1016/S0378-7753(99)00303-1. otwiera się w nowej karcie
 121. H. Dohle, J. Divisek, J. Mergel, H.. Oetjen, C. Zingler, D. Stolten, Recent developments of the measurement of the methanol permeation in a direct methanol fuel cell, J. Power Sources. 105 (2002) 274-282. doi:10.1016/S0378-7753(01)00953-3. otwiera się w nowej karcie
 122. P.R. Resnick, W.G. Grot, No Title, 4, 1978.
 123. X. Ren, P. Zelenay, S. Thomas, J. Davey, S. Gottesfeld, Recent advances in direct methanol fuel cells at Los Alamos National Laboratory, J. Power Sources. 86 (2000) 111-116. doi:10.1016/S0378- 7753(99)00407-3. otwiera się w nowej karcie
 124. C.Y. Du, T.S. Zhao, C. Xu, Simultaneous oxygen-reduction and methanol-oxidation reactions at the cathode of a DMFC: A model-based electrochemical impedance spectroscopy study, J. Power Sources. 167 (2007) 265-271. doi:10.1016/j.jpowsour.2007.02.048. otwiera się w nowej karcie
 125. K.-J. Jeong, C.M. Miesse, J.-H. Choi, J. Lee, J. Han, S.P. Yoon, S.W. Nam, T.-H. Lim, T.G. Lee, Fuel crossover in direct formic acid fuel cells, J. Power Sources. 168 (2007) 119-125. doi:10.1016/j.jpowsour.2007.02.062. otwiera się w nowej karcie
 126. T. Tsujiguchi, T. Iwakami, S. Hirano, N. Nakagawa, Water transport characteristics of the passive direct formic acid fuel cell, J. Power Sources. 250 (2014) 266-273. doi:10.1016/j.jpowsour.2013.10.094. otwiera się w nowej karcie
 127. X. Ren, S. Gottesfeld, Electro-osmotic Drag of Water in Poly(perfluorosulfonic acid) Membranes, J. Electrochem. Soc. . 148 (2001) A87-A93. doi:10.1149/1.1344521. otwiera się w nowej karcie
 128. T.A. Zawodzinski, C. Derouin, S. Radzinski, R.J. Sherman, V.T. Smith, T.E. Springer, S. Gottesfeld, Water Uptake by and Transport Through Nafion® 117 Membranes, J. Electrochem. Soc. . 140 (1993) 1041-1047. doi:10.1149/1.2056194. otwiera się w nowej karcie
 129. K. Darowicki, E. Janicka, P. Slepski, Study of Direct Methanol Fuel Cell Process Dynamics Using Dynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy, 7 (2012) 12090-12097.
 130. P. Slepski, K. Darowicki, E. Janicka, G. Lentka, A complete impedance analysis of electrochemical cells used as energy sources, J. Solid State Electrochem. 16 (2012) 3539-3549. doi:10.1007/s10008-012-1825-1. otwiera się w nowej karcie
 131. L. Gawel, L. Nieuzyla, G. Nawrat, K. Darowicki, P. Slepski, Impedance monitoring of corrosion degradation of plasma electrolytic oxidation coatings (PEO) on magnesium alloy, J. Alloys Compd. (2017). doi:10.1016/j.jallcom.2017.06.120. otwiera się w nowej karcie
 132. J. Ryl, L. Gawel, M. Cieslik, H. Gerengi, G. Lentka, P. Slepski, Instantaneous Impedance Analysis of Non-Stationary Corrosion Process: a Case Study of Carbon Steel in 1M HCl, Int. J. Electrochem. otwiera się w nowej karcie
 133. Sci. 12 (2017) 6908-6919. doi:10.20964/2017.07.15. otwiera się w nowej karcie
 134. K. Darowicki, P. Ślepski, M. Szociński, Application of the dynamic EIS to investigation of transport within organic coatings, Prog. Org. Coatings. 52 (2005) 306-310. doi:10.1016/j.porgcoat.2004.06.007. otwiera się w nowej karcie
 135. J. Ryl, A. Zielinski, L. Burczyk, R. Bogdanowicz, T. Ossowski, K. Darowicki, Chemical-Assisted Mechanical Lapping of Thin Boron-Doped Diamond Films: A Fast Route Toward High Electrochemical Performance for Sensing Devices, Electrochim. Acta. 242 (2017) 268-279. doi:10.1016/j.electacta.2017.05.027. otwiera się w nowej karcie
 136. B. BOUKAMP, A Nonlinear Least Squares Fit procedure for analysis of immittance data of electrochemical systems, Solid State Ionics. 20 (1986) 31-44. doi:10.1016/0167-2738(86)90031-7. otwiera się w nowej karcie
 137. K. Darowicki, L. Gawel, Impedance Measurement and Selection of Electrochemical Equivalent Circuit of a Working PEM Fuel Cell Cathode, Electrocatalysis. 8 (2017). doi:10.1007/s12678-017- 0363-0. otwiera się w nowej karcie
 138. R. de Levie, Advances in electrochemistry and electrochemical engineering Volume 6, Interscience Publishers, New York; London;
 139. Sydney, 1967. otwiera się w nowej karcie
 140. E. Janicka, Kompleksowa impedancyjna charakterystyka pracy ogniw paliwowych : rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, 2014. oai:pbc.gda.pl:50482.
 141. SPIS DOROBKU NAUKOWEGO DOKTORANTA Publikacje:
 142.  K. Darowicki, L. Gawel, Impedance Measurement and Selection of Electrochemical Equivalent Circuit of a Working PEM Fuel Cell Cathode, Electrocatalysis. 8 (2017). doi:10.1007/s12678-017-0363-0. otwiera się w nowej karcie
 143.  L. Gawel, L. Nieuzyla, G. Nawrat, K. Darowicki, P. Slepski, Impedance monitoring of corrosion degradation of plasma electrolytic oxidation coatings (PEO) on magnesium alloy, J. Alloys Compd. (2017). doi:10.1016/j.jallcom.2017.06.120. otwiera się w nowej karcie
 144.  J. Ryl, L. Gawel, M. Cieslik, H. Gerengi, G. Lentka, P. Slepski, Instantaneous Impedance Analysis of Non-Stationary Corrosion Process: a Case Study of Carbon Steel in 1M HCl, Int. J. Electrochem. Sci. 12 (2017) 6908-6919. doi:10.20964/2017.07.15. Wystąpienia naukowe: otwiera się w nowej karcie
 145. Zjazd Naukowy PTCHem w Gdańsku-wystąpienie ustne "Impedancyjna charakterystyka katody ogniwa paliwowego typu PEM" otwiera się w nowej karcie
 146.  7th. Kurt Schwabe Symposium, Mittweida-poster "Impedance diagnostic for cathode in working fuel cell" Prace badawcze realizowane z przemysłem:
 147.  Ocena techniczna określająca stan i efektywność zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci ochrony katodowej obiektów PPPP "NAFTOPORT" sp. z o.o. otwiera się w nowej karcie
 148.  Pomiary skuteczności ochrony katodowej stanowiska przeładunkowego T1 w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Północnym w Gdańsku otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi