Implementacja procesów biznesowych w technologiach Smart Cities - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implementacja procesów biznesowych w technologiach Smart Cities

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad opracowaniem metody implementowania procesów biznesowych w systemach Smart Cities. Metoda została opracowana w trakcie badań prowadzonych w ramach budowy systemu Smart Cities dla Gdańska bazuje na podstawowych mechanizmach zarządzania projektami wytwórczymi (czerpiąc z dobrych praktyk m.in. metodyki RUP) oraz zasadach biznesowo zorientowanego wytwarzania, gdzie rola modelowania procesów biznesowych jest kluczowa dla implementacji funkcjonalności systemów informatycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka wydanie 2-3, strony 5 - 23,
ISSN: 2084-6495
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Orłowski A., Orłowski C., Sitek T., Ziółkowski A., Kapłański P., Pokrzywnicki W.: Implementacja procesów biznesowych w technologiach Smart Cities// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., iss. 2-3 (2015), s.5-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi