Implementation of AES cryptography alghoritm in FPGA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implementation of AES cryptography alghoritm in FPGA

Abstrakt

W artykule przedstawiono porównanie dwóch realizacji algorytmu kryptograficznego AES w układzie programowalnym FPGA. W pierwszej wersji zrealizowano algorytm prosty i odwrotny łącznie z modułami sprzętowej realizacji rozwijania klucza. W drugiej wersji klucze są rozwijane programowo poprzez wbudowany procesor. Obie realizacje zostały przetestowane praktycznie na płytce prototypowej. Przedstawiono osiągnięte przepustowości jak również zużycie zasobów układu FPGA. Uzyskane wyniki mogą być pomocne w wyborze sposobu realizacji systemu kryptograficznego AES.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
// W: SIGNAL PROCESSING'2005 : Chapter Circuits and Systems Poland Section : workshop proceedings : Poznan, 30th September 2005 / the Institute of Electrical and Electronics Engineering Inc. ; Poznan University of Technology [et all.]. - [Poznan : Pozn. Univ. Technol.],**2005. - S. 155-158 : 4 rys., 2 tab. - Bibliogr. 6 poz.Implementacja algorytmu szyfrującego AES w układzie FPGA.
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Pankiewicz B., Wójcikowski M.: Implementation of AES cryptography alghoritm in FPGA// // W: SIGNAL PROCESSING'2005 : Chapter Circuits and Systems Poland Section : workshop proceedings : Poznan, 30th September 2005 / the Institute of Electrical and Electronics Engineering Inc. ; Poznan University of Technology [et all.]. - [Poznan : Pozn. Univ. Technol.],**2005. - S. 155-158 : 4 rys., 2 tab. - Bibliogr. 6 poz.Implementacja algorytmu szyfrującego AES w układzie FPGA./ : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi