Implementation of an input-output method of diagnosis of analog electronic circuits in embedded systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implementation of an input-output method of diagnosis of analog electronic circuits in embedded systems

Abstrakt

Przedstawiono implementację zmodyfikowanej metody 2D detekcji i lokalizacji uszkodzeń sieci analogowych z uwzględnieniem tolerancji elementów nieuszkodzonych w systemach wbudowanych bazujących na mikrokontrolerach. Metoda składa się z dwóch etapów: przedtestowego - tworzenie słownika uszkodzeń i testowego, w którym dokonywany jest pomiar przez mikrokontroler amplitudy i przesunięcia fazowego odpowiedzi na pobudzenie przebiegiem sinusoidalnym badanej sieci analogowej oraz realizowana jest przez niego detekcja i lokalizacja uszkodzenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Czaja Z., Załęski D.: Implementation of an input-output method of diagnosis of analog electronic circuits in embedded systems// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi