Implementation of non-local integral models into commercial FE methods - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implementation of non-local integral models into commercial FE methods

Abstrakt

Artykuł omawia implementacje nielokalnych modeli typu całkowego do komercyjnych programów MES. Implementacje pokazano na przykładzie programu Abaqus.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
MHM2007 : Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering : proceedings, Prague, Czech Republic, 25-27 June 2007 strony 302 - 303
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Bobiński J., Tejchman-Konarzewski A.: Implementation of non-local integral models into commercial FE methods// MHM2007 : Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering : proceedings, Prague, Czech Republic, 25-27 June 2007/ ed. eds: M. Jirásek, Z. Bittnar, H. Mang. Prague: Czech Technical Univ., 2007, s.302-303
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi