improved noniterative residue division for small number ranges - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

improved noniterative residue division for small number ranges

Abstrakt

w pracy zaprezentowano multiplikatywny algorytm dzielenia w systemie resztowym i projekt 12-bitowego dzielnika dla modułów 5-bitowych. w algorytmie zastosowano obliczanie przybliżonej odwrotności dzielnika i mnozenie przez dzielną. binarna reprezentacja dzielnika jest dekomponowana na dwa segmenty 6-bitowe, co umożliwia obliczenie w środowisku fpga poprzez odwzorowanie realizowane jako odczyt pamięci. w pracy podano udoskonalony algorytm obliczania odwrotności dzielnika umożliwiający osiągniecie błędu <1.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, Košice - Stará L'ubovňa, Slovakia, September 20 - 22, 2010
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Czyżak M.: improved noniterative residue division for small number ranges// Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, Košice - Stará L'ubovňa, Slovakia, September 20 - 22, 2010/ ed. ed. J. Kollar. - Departament of Computers and Informatics. Košice: SCI, 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi