Impulse Measurements of Tower Earthings of Overhead Transmission Lines - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Impulse Measurements of Tower Earthings of Overhead Transmission Lines

Abstrakt

Przepisy wymagają okresowego badania uziemień słupów elektroenergetycznych linii przesyłowych. pomiary takie metodami klasycznymi niskiej częstotliwości wymagają odłączania uziomów od konstrukcji słupa, co wiąże się z wyłączaniem linii. wykorzstanie metody udarowej do oceny uziemień nie wymaga odłączania uziomów i może byc przeprowadzane podczas pracy linii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2006, September 27-29, 2006 Kaunas, Lithuania strony 38 - 41
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wojtas S., Wołoszyk M., Galewski M.: Impulse Measurements of Tower Earthings of Overhead Transmission Lines// Proceedings the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2006, September 27-29, 2006 Kaunas, Lithuania/ Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2006, s.38-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi