In situ soil mixing. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

In situ soil mixing.

Abstrakt

Opracowanie stanowi 9-ty rozdział w książce ''Ground Improvement'' (Wzmacnianie gruntu).W podrozdziałach 9.1 i 9.2 przedstawiono rys historyczny oraz aktualny stan zaawansowania technologii mieszania gruntu na sucho i na mokro. Wprowadzono także klasyfikację metod wdrożonych na świecie przez firmy specjalistyczne. W podrozdziale 9.3 opisano sprzęt i technologię i przebieg mieszania, z podziałem na urządzenia do mieszania głębokiego i płytkiego, łącznie z tzw. stabilizacja masową (objętościową). Obszary zastosowania technologii mieszania gruntu w fundamentowaniu obiektów inżynierskich, wykonywaniu ścian oporowych i obudowy wykopów, wzmacnianiu gruntów, zabezpieczaniu przed upłynnieniem na skutek oddziaływań sejsmicznych, przesłonach przeciwfiltracyjnych i inżynierii środowiska omówiono w podrozdziale 9.4. Aspekty projektowe i kontrolne technologii mieszania wgłębnego opisano w podrozdziałach 9.5 i 9.6. W podrozdziale 9.7 przedstawiono osiem kompletnych przykładów zastosowania, w tym 3 własne projekty zrealizowane w Polsce. Przykłady ilustrują aspekty projektowe, wykonawcze i kontrolne różnych technologii mieszania gruntu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Topolnicki M.: In situ soil mixing.// / : , 2004, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi