In vivo degradation of short-term implants - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

In vivo degradation of short-term implants

Abstrakt

Stan powierzchni wywiera istotny wpływ na właściwości użytkowe implantu. Stawiane wymagania, zależą od funkcji jakie ma spełniać wszczep oraz rodzaju implantowanego materiału. W przypadku implantów krótkotrwałych wymagana jest przede wszystkim odpowiednia odporność korozyjna, nie powinno tworzyć się trwałe połączenie pomiędzy wszczepem a tkanką kostną.Wszystkie biomateriały ulegają degradacji. Ważne jest to, aby produkty tej degradacji nie wywoływały negatywnych skutków takich jak stany zapalne oraz, by istniała możliwość szybkiego usunięcia ich z organizmu. Badaniom poddano śruby zespalające kość (3 śruby, usunięte po 4 miesiącach).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów nr R. 11, strony 92 - 93,
ISSN: 1429-7248
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Świeczko-Żurek B., Krzemiński M.: In vivo degradation of short-term implants// Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów. -Vol. R. 11., nr. nr 77-80 (2008), s.92-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi