Increased resonance energy transfer between fluorophores bound to DNA in proximity to metallic silver particles. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Increased resonance energy transfer between fluorophores bound to DNA in proximity to metallic silver particles.

Abstrakt

Zbadano wpływ nanocząstek metalicznego srebra na rezonansowe przekazywanie energii między fluoroforami związanymi z DNA. Donor (pochodna kumaryny) i akceptor (Cy3) umieszczono na przeciwległych końcach DNA o strukturze podwójnej helisy i o 23 parach bazowych. W nieobecności cząstek srebra wydajność przekazywania energii w tym układzie wynosiła ok. 9%, zaś po umieszczeniu go między kwarcowymi płytkami pokrytymi filmem wysepek srebra, wzrosła do około64 %. Efekt ten nie był obserwowany, jeśli płytki kwarcowe nie były pokryte warstwą srebra lub były od siebie oddalone o więcej niż kilka mikrometrów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ANALYTICAL BIOCHEMISTRY nr 315, strony 160 - 169,
ISSN: 0003-2697
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Malicka J., Gryczyński I., Fang J., Kuśba J., Lakowicz J.: Increased resonance energy transfer between fluorophores bound to DNA in proximity to metallic silver particles. // ANALYTICAL BIOCHEMISTRY. -Vol. 315., (2003), s.160-169
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi