Incremental construction of Minimal Tree Automata [online] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Incremental construction of Minimal Tree Automata [online]

Abstrakt

We describe an algorithm that allows the incremental addition or removal of unranked ordered trees to minimal frontier-to-root deterministic tree automaton (DTA). The algorithm takes a tree t and a minimal DTA A as input; it outputs a minimal DTA A' which accepts the language L(A) accepted by A incremented (or decremented) with the tree t. The algorithm can be used to efficiently maintain dictionaries which store large collections of trees or tree fragments.Opisujemy algorytm pozwalający na przyrostowe dodawanie bądź usuwanie drzew o nieustalonej krotności symboli etykietujących wierzchołki to minimalnego, wstępującego, deterministycznego, skończonego automatu drzewiastego (DTA). Algorytm ma na wejściu drzewo t i minimalny DTA A. Na wyjściu pojawia się automat A', który rozpoznaje język L(A) automatu A rozszerzony o drzewo t. Algorytm może być użyty do wydajnej pielęgnacji słowników przechowujących duże zbiory drzew lub fragmentów drzew.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ALGORITHMICA nr 55, strony 95 - 110,
ISSN: 0178-4617
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Carrasco R., Daciuk J., Forcada M.: Incremental construction of Minimal Tree Automata [online]// ALGORITHMICA. -Vol. 55, nr. iss. 1 September (2009), s.95-110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi