Induction machine model for current diagnostics of bearings. W: [CD-ROM]Proceedings and our Portrait. 48 Internationales Wissenschaftliches Kollo- quium. Ilmenau, 22.-25.09.2003. Ilmenau: Tech. Univ. Ilmenau**2003 s. [1-9] 8 rys. Model maszyny indukcyjnej dla prądowej diagnostyki łożysk. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Induction machine model for current diagnostics of bearings. W: [CD-ROM]Proceedings and our Portrait. 48 Internationales Wissenschaftliches Kollo- quium. Ilmenau, 22.-25.09.2003. Ilmenau: Tech. Univ. Ilmenau**2003 s. [1-9] 8 rys. Model maszyny indukcyjnej dla prądowej diagnostyki łożysk.

Abstrakt

Pojawienie się określonych typów uszkodzeń w silniku jest źródłem odkształ-cenia tego prądu. Poddając przebieg prądu analizie widmowej obserwuje sięszereg składowych, które związane są z określonymi typami uszkodzeń. Referatprezentuje rezultaty badań modelowych i eksperymentalnych. Badania przepro-wadzono na silniku 1,1 kW czterobiegunowym. Zaprezentowany model pozwala za-równo na wprowadzanie wibracji wirnika jak ekscentryczności statycznych idynamicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi