Induction of secondary metabolite production in transformated callus of Ammi majus L. grown after electromagnetic treatment of culture medium - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Induction of secondary metabolite production in transformated callus of Ammi majus L. grown after electromagnetic treatment of culture medium

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było zbadanie wpływu elicytacji przy użyciu ADR-4, na produkcję metabolitów wtórnych. Elicytacja ADR-4 zwiększyła 2-krotnie zawartość bergaptenu. Porównano również efektywność 3 technik ekstrakcyjnych stosowanych do izolacji feuranokumaryn, kumaryn i ich glikozydów z kalusa A.majus. Ekstrakcja przy użyciu techniki ASE okazała się najbardziej efektywna.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY nr 39, strony 1386 - 1391,
ISSN: 0141-0229
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Królicka A., Kartanowicz R., Wosiński S., Szpitter A., Kamiński M., Łojkowska E.: Induction of secondary metabolite production in transformated callus of Ammi majus L. grown after electromagnetic treatment of culture medium// ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY. -Vol. 39., (2006), s.1386-1391
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi