Influence analysis of selected parameters on the ASON/GMPLS control plane performance - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence analysis of selected parameters on the ASON/GMPLS control plane performance

Abstrakt

The paper regards the problem of ASON/GMPLS performance. The authors present influence analysis of selected parameters on the ASON/GMPLS control plane performance represented in mean Connection Set-up Time E(CST) and mean Connection Release Time E(CRT). The selected parameters are: offered traffic, request intensity and proportion of requests class. The influence analysis is performed with simulation method by using OMNeT++ discrete-event simulator for two structures of ASON/GMPLS architectures: Poland and Europe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 696 - 701,
ISSN: 1230-3496
Język:
angielski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Młynarczuk M., Zieńko P.: Influence analysis of selected parameters on the ASON/GMPLS control plane performance // Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2013), s.696-701
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi