Influence of aprotic solvent on a signal of an amperometric sensor with Nafion membrane - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of aprotic solvent on a signal of an amperometric sensor with Nafion membrane

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań charakterystyk analitycznych amperometrycznego czujnika ditlenku siarki wyposażonego w mebranę nafionową i wypełnionego roztworami elektrolitów o różnej zawartości dimetylosulfotlenku. Ocenie poddany został wpływ zawartości DMSO w roztworze elektrolitu wewnętrznego czujnika oraz prędkości przepływu gazu na czułość czujnika i czas odpowiedzi na zmiany stężenia ditlenku siarki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL nr 119, strony 435 - 440,
ISSN: 0925-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Chachulski B., Gębicki J.: Influence of aprotic solvent on a signal of an amperometric sensor with Nafion membrane// SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL. -Vol. 119., (2006), s.435-440
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi