Influence of beta-cyclodextrin on coupling reactions of o-nitrobenzenediazonium salt with pyrrole - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of beta-cyclodextrin on coupling reactions of o-nitrobenzenediazonium salt with pyrrole

Abstrakt

W artykule opisano syntezę azobenzopochodnych pirolu oraz wpływ beta-cyklodekstryn (beta-CD) na te reakcje. W bezpośredniej reakcji prowadzonej bez udziału cyklodekstryny, otrzymano przede wszystkim związek będący monopodstawioną azopochodną pirolu. Przy użyciu większych ilości beta cyklodekstryny w reakcji, tzn. 1 i 2 milimole przypadające na 1 milimol pirolu, otrzymano, oprócz niewielkich ilości innych związków, przede wszystkim związek będący dwupodstawioną azobenzopochodną pirolu podstawionego w pozycjach 2 i 5. Zauważono wpływ obecności beta-CD na przebieg reakcji sprzęgania. Nastąpiło ukierunkowanie reakcji zasadniczo na jeden główny produkt.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY nr 80, strony 753 - 757,
ISSN: 0137-5083
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jamrógiewicz M., Biernat J.: Influence of beta-cyclodextrin on coupling reactions of o-nitrobenzenediazonium salt with pyrrole// POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY. -Vol. 80., (2006), s.753-757
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi