Influence of burnishing on stress corrosion cracking susceptibility of duplex steel - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of burnishing on stress corrosion cracking susceptibility of duplex steel

Abstrakt

Na próbkach ze stali duplex poddanych procesom nagniatania przeprowadzono badania podatności do naprężeniowego pękania korozyjnego. Przeprowadzono testy odkształcania z małą prędkością w środowisku wrzącego 35% MgCl2 i środowisku obojętnym- glicerynie. Stwierdzono zwiększoną odporność korozyjną stali po procesach nagniatania z niewielkim stopniem zgniotu. Stwierdzono, że zgniot powierzchniowy ma wpływ na przebieg procesu korozyjnego poprzez wydłużenie czasu zarodkowania pęknięć.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering nr 19, strony 46 - 52,
ISSN: 1734-8412
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Łabanowski J., Ossowska A.: Influence of burnishing on stress corrosion cracking susceptibility of duplex steel // Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering. -Vol. 19., nr. iss. 1 (2006), s.46-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi