Influence of chloroform on crystalline products yielded in reactions of 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin with HCl and copper(II) salts - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of chloroform on crystalline products yielded in reactions of 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin with HCl and copper(II) salts

Abstrakt

Stwierdzono, że chloroform wbudowuje się do sieci krystalicznej dichlorowodorku 5,10,15,20-tetrafenyloporfiryny, oraz że powoduje krystalizację nowej, jednoskośnej odmiany polimorficznej porfirynianu miedzi(II), CuTPP. W pracy opisano strukturę krystaliczną solwatu dichlorowodorku porfiryny z ośmioma cząsteczkami chloroformu, C44H32N42+·2Cl-·8CHCl3, i porównano ją ze znanymi strukturami. Makropierścień protonowanej porfiryny wykazuje nieco zdeformowaną konformację siodłową z anionami chlorkowymi położonymi powyżej i poniżej pierścienia. Siedem cząsteczek chloroformu tworzy wiązania wodorowe typu CH...Cl do jonów Cl, a ósma cząsteczka CHCl3 jest związana słabymi oddziaływaniami. Dodatkowo stwierdzono, że krystalizacja CuTPP z chloroformu prowadzi do jednoskośnej odmiany polimorficznej tego związku, o gęstości mniejszej niż opisane wcześniej odmiany tetragonalne.

Cytowania

  • 7

    CrossRef

  • 8

    Web of Science

  • 7

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS nr 68, strony 24 - 28,
ISSN: 0108-2701
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Aparici P., Chojnacki J.: Influence of chloroform on crystalline products yielded in reactions of 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin with HCl and copper(II) salts// ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS. -Vol. 68, nr. part 1 (2012), s.24-28
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1107/s0108270111054102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi