INFLUENCE OF DREDGER POWER PLANT TYPE AND DREDGER SIZE ON OUTPUT OF POWER PLANT INSTALLED ON TRAILING SUCTION HOPPER DREDGER - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

INFLUENCE OF DREDGER POWER PLANT TYPE AND DREDGER SIZE ON OUTPUT OF POWER PLANT INSTALLED ON TRAILING SUCTION HOPPER DREDGER

Abstrakt

This paper presents results of investigations dealing with influence of parameters characterizing size of suction hopper dredger as well as type of power system on magnitude of total output of combustion engines installed in dredger power plant.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 10, strony 17 - 20,
ISSN: 1231-3998
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Bocheński D.: INFLUENCE OF DREDGER POWER PLANT TYPE AND DREDGER SIZE ON OUTPUT OF POWER PLANT INSTALLED ON TRAILING SUCTION HOPPER DREDGER// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 10., nr. 1 (2015), s.17-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi