Influence of ducting geometry on working parameters of pipe type hydraulic turbines - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of ducting geometry on working parameters of pipe type hydraulic turbines

Abstrakt

Mała energetyka wodna. Omówiono własności użytkowe - głównie, sprawność i adaptacyjność - uzyskiwane poprzez rozwiązania układów turbinowych stosowanych w obszarze zagospodarowywania piętrzeń niskospadowych. Wskazano przyczyny od których te własności zależą. Pokazano też przykład rozwiązania o pożądanych własnościach dla zagospodarowywania obiektów w mało atrakcyjnym ekonomicznie obszarze piętrzeń najniższych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Developments in mechanical engineering. Vol. 4 strony 147 - 152
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Iwan J.: Influence of ducting geometry on working parameters of pipe type hydraulic turbines// Developments in mechanical engineering. Vol. 4/ Gdańsk: Wydaw. PG, 2010, s.147-152
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi