Influence of electric power generator structure on frequency control - mathematical modeliling - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of electric power generator structure on frequency control - mathematical modeliling

Abstrakt

Podstawowym celem pakietu ''3x20'' Unii Europejskiej jest zmniejszenie o 20% emisji dwutlenku węgla. Z tego powodu oczekuje się w Polsce rozwoju energetyki wiatrowej, podobnie jak energetyki jądrowej, a także mini elektrociepłowni. Elektrownie wiatrowe i jądrowe wnoszą specyficzne problemy w regulacji automatycznej częstotliwości systemu elektroenergetycznego. farmy wiatrowe wymagają pod tym względem wspomagania przez elektrownie konwencjonalne; bloki jądrowe wymagają odpowiedniego dostosowania struktury i nastawień ich układów regulacji automatycznej. Przedstawiono koncepcję wielomaszynowego modelu matematycznego systemu elektroenergetycznego, opartą na modelach matematycznych tzw. reprezentatywnych turbozespołów i bloków. taki uproszczony model matematyczny jest proponowany do symulacyjnych badań porównawczych regulacji automatycznej częstotliwości systemu elektroenergetycznego. Ich celem jest analiza wpływu struktury wytwarzania energii elektrycznej na regulację automatyczną częstotliwości systemu elektroenergetycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ARCHIWUM ENERGETYKI / ARCHIVES OF ENERGETICS nr T. XLI, strony 3 - 14,
ISSN: 0066-684X
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Domachowski Z., Dzida M., Ghaemi M.: Influence of electric power generator structure on frequency control - mathematical modeliling// Archiwum Energetyki. -Vol. T. XLI., nr. Nr 3-4 (2011), s.3-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi