Influence of gas parameters alteration on the form of gas-flow-impact appearing in long transportation pipelines - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of gas parameters alteration on the form of gas-flow-impact appearing in long transportation pipelines

Abstrakt

Przy szybkich zamknięciach przepływu w długich liniach transportowych gazu, obserwuje się znaczne przesterowania ciśnienia, towarzyszące zjawiskom udarowym, wywołane zarówno falą uderzeniową jak i odbitą. Głównym czynnikiem wpływającym na postać fali uderzeniowej i jej amplitudy, jest szybkość zamykania zaworu odcinającego określona stałą czasową serwomotoru sterującego zaworem. Ponieważ obserwuje się zmiany właściwości chemicznych transportowanego gazu, co wywołuje zmiany fizycznych, chemicznych i termodynamicznych właściwości gazu, skontrolowano, jak silnie są oddziaływania tych zmian na zjawiska uderzeniowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery nr 114, strony 77 - 90,
ISSN: 0079-3205
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Próchnicki W., Dzida M.: Influence of gas parameters alteration on the form of gas-flow-impact appearing in long transportation pipelines// Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery. -Vol. 114., (2003), s.77-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi