Influence of instalation of piles with partial and full displacement of the soil on the subsoil strength - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of instalation of piles with partial and full displacement of the soil on the subsoil strength

Abstrakt

Zjawiska zachodzące w bezpośrednim sąsiedztwie pobocznicy pali przemieszczeniowych mają ważne znaczenie dla ich pracy w podłożu. Zmiany stanu naprężenia pionowego, poziomego, zmiana struktury gruntu, wilgotności i zagęszczenia stwarza nowe warunki oddziaływania w strefie pobocznica - podłoże. Przedstawiono wyniki badań sondą CPT w sąsiedztwie pali CFA dla gruntów uwarstwionych, niespoiste / spoiste. Zwrócono uwagę na dobór parametrów maszyny i technologii betonowania. Dalsze badania będą zmierzały do wyjaśnienia zmian w podłożu gruntowym, w ujęciu teorii mechaniki gruntów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Architecture Civil Engineering Environment nr 1, strony 43 - 50,
ISSN: 1899-0142
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gwizdała K., Pająk M.: Influence of instalation of piles with partial and full displacement of the soil on the subsoil strength// Architecture Civil Engineering Environment. -Vol. 1., nr. nr 22 (2008), s.43-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi