Influence of pitting corrosion on strength of steel ships and offshore structures - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of pitting corrosion on strength of steel ships and offshore structures

Abstrakt

Praca dotyczy wpływu korozji wżerowej na własności mechaniczne stali o zwykłej i podwyższonej wytrzymałości oraz na wytrzymałość stalowych konstrukcji przy obciążeniach statycznych i quasi- statycznych. Artykuł oparty jest głównie na japońskich publikacjach. W próbie rozciągania, korozja wżerowa obniża nieznacznie obciążenie odpowiadające granicy plastyczności Re(nieznacznie) i wytrzymałości na rozciąganie Rm (silniej, redukuje niemal do zera wydłużenie odpowiadające granicy plastyczności i drastycznie redukuje wydłużenie przy zerwaniu próbki. Wartość Rm próbek równomiernie skorodowanych jest wyższa niż z wżerami korozyjnymi, jednakże wytrzymałość odniesiona do rzeczywistej wielkości pękniętego przekroju, tzn. z uwzględnieniem rzeczywistej trajektorii pęknięcia, jest taka sama przy obydwu rodzajach korozji. Dla szerokich próbek wytrzymałość zależy od lokalnego wyczerpania się zdolności materiału do odkształcenia.Przedyskutowano koncepcję równoważnej utraty grubości blach poddanych jednoczesnemu zginaniu i ściskaniu, oraz dla bardziej złożonych konstrukcji, oraz bardzo praktyczne podejście oparte na stopniu korozji wżerowej.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 18, strony 54 - 58,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Jakubowski M.: Influence of pitting corrosion on strength of steel ships and offshore structures// Polish Maritime Research. -Vol. 18, iss. no. 4(71) (2012), s.54-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi