Influence of polyaniline primer on the corrosion properties of St3S steel - coating system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of polyaniline primer on the corrosion properties of St3S steel - coating system

Abstrakt

Praca przedstawia wyniki badań wpływu podkładu z polianiliny osadzonej elektrochemicznie na właściwości antykorozyjne powłoki epoksydowej na stali niskowęglowej St3S. Wykonano badania próbek nieuszkodzonych, a także próbek ze sztucznym defektem powłoki. Próbki były eksponowane na środowisko korozyjne przez 63 dni i były sukcesywnie badane za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Postępy korozji były również oceniane wizualnie. Próbki z podkładem polianilinowym okazały się bardziej odporne na korozję od próbek bez takiego podkładu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Kawula J.: Influence of polyaniline primer on the corrosion properties of St3S steel - coating system// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi