Influence of surfactants on interaction forces between polyethylene surfaces in a hydrocarbon solvent. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of surfactants on interaction forces between polyethylene surfaces in a hydrocarbon solvent.

Abstrakt

Przeprowadzono bezpośrednie pomiary oddziaływań międzyfazowych pomiędzy cząstkami polietylenowymi w środowisku n-tetradekanu z dodatkiem surfaktantów(kwasu larynowego i dodecyloaminy). Dodatek surfaktantów wpłynął na wzrost oddziaływań odpychających pomiędzy powierzchniami polietylenowymi, szczególnie w przypadku dodecyloaminy. Zaobserwowano obecność wzrostu sferycznych sił odpychających ze wzrostem temperatury.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Functional fillers and nanoscale minerals. strony 139 - 150
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Aranowski R., Nalaskowski J., Hupka J., Miller J.: Influence of surfactants on interaction forces between polyethylene surfaces in a hydrocarbon solvent. // Functional fillers and nanoscale minerals. / ed. J.J. Kellar, M.A. Herpfer, B.M. Moudgil. Littleton: SME, 2003, s.139-150
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi