Influence of traffic conditions on the operating fuel consumption - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of traffic conditions on the operating fuel consumption

Abstrakt

Przedstawiona w pracy metoda umożliwia ocenę warunków eksploatacji pojazdu. Warunki te mogą wynikać zarówno z lokalnej specyfiki ruchu pojazdów jak również ze sposobu prowadzenia auta przez kierowcę. W pracy zamieszczono przykłady oceny zarejestrowanych w normalnej eksploatacji warunków ruchu pojazdu i ich wpływu na przebiegowe zużycie paliwa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Developments in mechanical engineering. - Vol. 3 strony 133 - 142
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kropiwnicki J.: Influence of traffic conditions on the operating fuel consumption// Developments in mechanical engineering. - Vol. 3/ ed. eds. J. T. Cieśliński, A. Barylski. Gdańsk: Gdań. Univ. Technol. Publ., 2009, s.133-142
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi