Informacyjna warstwa przestrzeni komercyjnej - smart city a wizerunek miasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Informacyjna warstwa przestrzeni komercyjnej - smart city a wizerunek miasta

Abstrakt

W artykule przedstawiono wielopoziomowy wpływ technologii informacyjnych na przestrzeń miasta. Na wstępie zaprezentowano krótką charakterystykę smart city, która została rozpatrzona w kontekście przestrzeni komercyjnych. W dalszej części rozważono kwestię "ukrytej" inteligencji wspomagającej w mieście różnorodne procesy. Omówiono także zasięg emisji informacji w przestrzeni komercyjnej. Najważniejsze miejsce w artykule zajmuje jednak inteligencja przestrzeni, która w sposób widoczny przekształca wizerunek miasta. Zaprezentowano innowacyjne technologie wykorzystywane w reklamie, które mogą mieć swoje zastosowanie w budowaniu przestrzeni architektonicznej. Informacyjną warstwę przestrzeni komercyjnych zilustrowano realizacjami integrującymi w miejskiej przestrzeni technologie informacyjne i oświetleniowe. Dotyczy to zarówno akcji tymczasowych, jak i stałych struktur architektonicznych, modyfikowanych efektami multimedialnymi. Celem artykułu jest zaakcentowanie, że poza wieloma rozwiązaniami ściśle technicznymi, smart city powinno zapewnić swoim użytkownikom także wysokiej jakości przestrzeń architektoniczną, która może być sposobem na promocję miast i może przynosić zyski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Informatica Pomerania strony 169 - 182,
ISSN: 2451-0424
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Życzkowska K.: Informacyjna warstwa przestrzeni komercyjnej - smart city a wizerunek miasta// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : Informatyka w mieście - w społeczeństwie informacyjnym. -., nr. nr 721 (2012), s.169-182
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi