Information Based Integration for Complex Systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Information Based Integration for Complex Systems

Abstrakt

W rozdziale zaproponowano strukturę inteligentnego systemu wspomagania procesu integracji dla złożonych systemów wytwarzania. System wspomagania oparto na bazie wiedzy w której wiedza modelowana jest regułami produkcji. Zbudowano również iteracyjny algorytm integracji. Samą ideę integracji oparto na przepływach informacyjnych.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W: Knowledge and Infor- mation Technology Management: Human and Social Perspectives strony 89 - 104
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi