Information technology assessment using a functional prototype of the agent based system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Information technology assessment using a functional prototype of the agent based system

Abstrakt

In the paper authors present the progress of works related with the agent-based system serving the purpose of information technology assessment. Currently this is a prototype including agents, the knowledge base and the ontology; the domain incorporated by the assessment-enterprise managing technologies with special attention paid to technologies directed to IT projects. In this paper, besides indication of expected functionalities special emphasis is put on verification of prototype correctness. The purpose of such verification is to have the set of experiments related to assessment of basic functionalities, next adding new functionality and new context.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
FOUNDATIONS OF CONTROL AND MANAGEMENT SCIENCES strony 7 - 28,
ISSN: 1731-2000
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Czarnecki A., Orłowski C., Sitek T., Ziółkowski A.: Information technology assessment using a functional prototype of the agent based system// FOUNDATIONS OF CONTROL AND MANAGEMENT SCIENCES. -., nr. no 9 (2008), s.7-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi