Information Technology in Mechatronics as example of multidisciplinary approach to mechatronics course - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Information Technology in Mechatronics as example of multidisciplinary approach to mechatronics course

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest przedstawianiu koncepcji nauczania na nowym, multidyscyplinarnym kierunku studiów ''Mechatronika''. W szczególności zaprezentowane zostały przykłady rozwiązań dotyczące kursu przedmiotu Informatyka. Przyjęte rozwiązania mają na celu podniesienie jakości kształcenia inżynierów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Projektowanie mechatroniczne: Zagadnienia wybrane : praca zbiorowa strony 80 - 87
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Galewski M.: Information Technology in Mechatronics as example of multidisciplinary approach to mechatronics course// Projektowanie mechatroniczne: Zagadnienia wybrane : praca zbiorowa/ ed. pod red. T. Uhla. Kraków: Kated. Robotyki i Mechatroniki AGH, 2008, s.80-87
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi