Infrastruktura dla Pomorskich Tras Rowerowych R-10 i R-9 o znaczeniu międzynarodowym. Opis założeń projektowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Infrastruktura dla Pomorskich Tras Rowerowych R-10 i R-9 o znaczeniu międzynarodowym. Opis założeń projektowych

Abstrakt

Projekt koncepcji zagospodarowania rowerowych miejsc postojowych powstał w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)", którego inicjatorem i koordynatorem był Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Założeniem przedsięwzięcia było wybudowanie dwóch oznakowanych tras rowerowych z dedykowana infrastrukturą (m.in. tablice informacyjne, miejsca odpoczynku dla rowerzystów) o międzynarodowych standardach, dających możliwość certyfikacji szlaków jako Euro-Velo. Obszar objęty planowana inwestycją w przeważającej części jest terenem wiejskim, w znacznej części o charakterze rolniczym lub leśnym. Pierwszym etapem prac projektowych nad zdefiniowaniem fizycznego wyglądu komponentów infrastruktury przewidzianej przedsięwzięciem było stworzenie "Katalogu rozwiązań modułowej infrastruktury turystycznej rowerowych szlaków turystycznych", będącego zbiorem elementów małej architektury, rekomendowanych do zastosowania przy wykonywaniu rowerowych miejsc odpoczynku w poszczególnych gminach. Obiekty powstałe w wyniku prac nad Katalogiem są oryginalnymi formami autorstwa zespołu sformowanego przez specjalistów z zakresu Design Thinking, architektury, wzornictwa przemysłowego, grafiki i IT.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu-pogranicza kultury strony 121 - 131
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Piątkowska K.: Infrastruktura dla Pomorskich Tras Rowerowych R-10 i R-9 o znaczeniu międzynarodowym. Opis założeń projektowych// Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu-pogranicza kultury/ ed. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński Gdańsk: Uniwersytet Kaszubski w Gdańsku, 2015, s.121-131
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi