Inicjatywy w obszarze szkolnictwa wyższego w kierunku podnoszenia jakości kształcenia oraz budowania przedsiębiorczych postaw wśród studentów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inicjatywy w obszarze szkolnictwa wyższego w kierunku podnoszenia jakości kształcenia oraz budowania przedsiębiorczych postaw wśród studentów

Abstrakt

W artykule zaprezentowano istotę szkolnictwa wyższego w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ukazano zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich lat w szkolnictwie i ich znaczenie w kreowaniu przedsiębiorstw opartych na wiedzy. Opisano działalność instytucji i jednostek wspierających rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie i Finanse nr 13, strony 5 - 16,
ISSN: 2084-5189
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Brodnicki K., Grzegorzewska-Mischka E.: Inicjatywy w obszarze szkolnictwa wyższego w kierunku podnoszenia jakości kształcenia oraz budowania przedsiębiorczych postaw wśród studentów // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 13., nr. 2 (2015), s.5-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi