Innowacje jako wyzwanie dla działań marketingowych banków komercyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacje jako wyzwanie dla działań marketingowych banków komercyjnych

Abstrakt

W referacie przedstawiona została istota innowacji w funkcjonowaniu banków komercyjnych na rynku polskim. Na podstawie danych statystycznych przeprowadzona została analiza poziomu innowacyjności banków i innych instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. W pracy zidentyfikowane zostały również podstawowe grupy czynników wpływających na innowacje i związane z nimi działania marketingowe na rynku usług finansowych. Innowacje w tekście zostaną potraktowane jako czynnik ściśle związany z realizowaną strategią marketingową, dlatego też cel opracowania sformułowany został jako: identyfikacja znaczenia innowacji w działalności marketingowej banków komercyjnych funkcjonujących w Polsce oraz przedstawienie ich zróżnicowania przedmiotowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 883 - 890,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Czerwiński B.: Innowacje jako wyzwanie dla działań marketingowych banków komercyjnych// Logistyka. -., nr. 2 (2015), s.883-890
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi