Innowacyjność jako jeden z filarów gospodarki opartej na wiedzy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacyjność jako jeden z filarów gospodarki opartej na wiedzy

Abstrakt

Innowacyjność przedsiębiorstw zależy nie tylko od czynników wewnętrznych, które mogą być w większym stopniu kształtowane przez samo przedsięiorstwo, ale w dużej mierze od uwarunkowań zewnętrznych. Polityka państwa powinna zatem sprzyjać przedsiębiorczości, promować kreatywnosc, tworzyc klimat sprzyjający innowacyjności, a przy tym umoliwić pozyskiwanie środków na działalność rozwojową. Zmienia się będą wtedy także przedsiębiorstwa, tworząc elastyczne strukturypozwalające na realizację celów w dynamicznym otoczeniu. Takie innowacyjne przedsięiorstwa staną się podstawą gospodarki opartej na wiedzy. Jednak, opierając się na wynikach badań, należy podkreślić, że - chcąc zmniejszyć dystans do państw UE - jest jeszcze wiele do zrobienia, tak w realizacji regionalnych strategii innowacji, jak i w zmianie świadomości innowacyjnej przedsiębiorstw.Powyższe kwestie są poruszane w niniejszym rozdziale i poparte wynikami badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi [Dokument elektroniczny] strony 19 - 26
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Innowacyjność jako jeden z filarów gospodarki opartej na wiedzy// Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi [Dokument elektroniczny]/ ed. redakcja: Cezary Orłowski, Zdzisław Kowalczuk, Edward Szczerbicki. - Dane tekstowe. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2008, s.19-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi