Innowacyjny moduł ultradźwiękowy systemu monitoringu technicznego mostu podwieszonego w Rzeszowie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacyjny moduł ultradźwiękowy systemu monitoringu technicznego mostu podwieszonego w Rzeszowie

Abstrakt

W artykule przedstawiono system monitoringu technicznego konstrukcji mostu podwieszonego nad rzeką Wisłok. System będzie wyposażony w dodatkowy moduł ultradźwiękowy umożliwiający śledzenie degradacji mechanicznej betonu w pylonie mostu. Wczesne wykrywanie stref mikropęknięć, przed pojawieniem się widocznych rys, umożliwia monitorowanie amplitud propagującej fali ultradźwiękowej oraz analizę sygnałów w dziedzinie częstotliwości.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Wybrane problemy budownictwa strony 289 - 296
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wilde K., Miśkiewicz M., Mariak A., Meronk B., Rucka M.: Innowacyjny moduł ultradźwiękowy systemu monitoringu technicznego mostu podwieszonego w Rzeszowie// W : Wybrane problemy budownictwa/ ed. dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego , 2015, s.289-296
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi