Inspection of rubber linings operating in flue gas desulphurisation units. Inspekcje wykładzin gumowych w warunkach instalacji odsiarczania spalin. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inspection of rubber linings operating in flue gas desulphurisation units. Inspekcje wykładzin gumowych w warunkach instalacji odsiarczania spalin.

Abstrakt

Pomiary metodą EIS wykładzin gumowych przeprowadzono w warunkach polowych.Stwierdzono, że najlepszym miernikiem jakości powłoki jest pojemność elektryczna powłoki. Sposób wyznaczania zwartości wilgoci w powłoce oparty został na równaniu Brashera-Kingsbury´ego. Wyniki porównano z oznaczeniami wilgoci w wykładzinie metodami niszczącymi przeprowadzonymi w tych samych miejscach co badania elektrochemiczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PROGRESS IN ORGANIC COATINGS nr 46, strony 211 - 215,
ISSN: 0300-9440
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Krakowiak S., Darowicki K.: Inspection of rubber linings operating in flue gas desulphurisation units. Inspekcje wykładzin gumowych w warunkach instalacji odsiarczania spalin.// PROGRESS IN ORGANIC COATINGS. -Vol. 46., (2003), s.211-215
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi