Instalacja i wstępna analiza danych batymetrycznych pochodzących z echosondy wielowiązkowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Instalacja i wstępna analiza danych batymetrycznych pochodzących z echosondy wielowiązkowej

Abstrakt

W akustycznym telemonitoringu środowiska morskiego stosowane są dwa rodzaje sonarów, a mianowicie: sonary boczne i echosondy wielowiązkowe. Oba systemy dostarczają danych zarówno dla batymetrii, jak i dla akustycznego obrazowania dna morskiego. Echosondy wielowiązkowe są zaawansowanymi technologicznie urządzeniami, które dzięki wielokierunkowej obserwacji szerokokątnej dna, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej rozdzielczości kątowej, pozwalają na doskonałą batymetrię i obrazowanie dna morskiego z odbieranych sygnałów echa. Artykuł prezentuje rezultaty instalacji, uruchomienia i wstępnej analizy danych uzyskanych z rzeczywistych pomiarów batymetrycznych za pomocą wysokorozdzielczej echosondy wielowiązkowej firmy Konsgberg EM3002. Zaprezentowano również sposoby prezentacji danych, główne źródła błędów oraz sposoby ich rozpoznawania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Demkowicz J., Bikonis K.: Instalacja i wstępna analiza danych batymetrycznych pochodzących z echosondy wielowiązkowej// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi