Instrumenty ekonomiczne realizacji sterowania U i Q - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Instrumenty ekonomiczne realizacji sterowania U i Q

Abstrakt

Celem tworzenia instrumentów ekonomicznych w gospodarce rynkowej jest uaktywnienie zainteresowanych podmiotów gospodarczych do działań ukierunkowanych na zamierzony cel. W rozważanej pracy celem tym jest właściwe sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym, prowadzące do poprawy jakości jego pracy. W referacie omówiono lub wspomniano o następujących instrumentach, które powinny być wprowadzone i aktywnie oddziaływać. 1. Wprowadzenie rynków usług systemowych 2. Wprowadzenie umocowań prawnych: regulacji i stosownych umów. 3. Wprowadzenie ramowych zasad rozliczeń finansowych. 4. Określenie stawek opłat za moc bierną loco sieć 400-2205. Określenie stawek opłat za moc bierną loco węzły zasilające 110 kV6. Określenie stawek opłat za moc bierną w spółkach dystrybucyjnych. 7. Określenie zasad rozliczeń za moc bierną z innymi potencjalnymi odbiorcami/dostawcami mocy biernej. 8. Określenie systemu kar za niedotrzymanie standardów świadczonych usług U i Q. 9. Określenie systemu kar za niedotrzymanie standardów dostarczanej mocy w zakresie U i Q.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Elektroenergetyka strony 23 - 28,
ISSN: 1230-039X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi