Instytucja akademicka : strategia, efektywność, jakość - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Instytucja akademicka : strategia, efektywność, jakość

Abstrakt

W monografii podjęto próbę adaptacji do realiów wyższej uczelni nowoczesnych metod opracowanych z myślą o ocenie jakości i efektywności przedsięwzięć biznesowych. Przedstawiono m.in. model servqual zastosowany do oceny jakości usług oferowanych przez wyższą uczelnię, w tym głównie usług edukacyjnych. Przeprowadzono analizę efektywności funkcjonowania wybranej uczelni technicznej korzystając ze strategicznej karty wyników oraz benchmarkingu. Zaproponowano sposób kreowania strategii wyższej uczelni na podstawie analizy TOWS/SWOT. Przeprowadzone badania wskazują, że zastosowanie nowoczesnych metod pomiaru efektywności i jakości działalności wyższej uczelni pozwalają inaczej spojrzeć na doskonalenie funkcjonowania instytucji akademickiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Instytucja akademicka : strategia, efektywność, jakość. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2003.231 s. ISBN 83-87359-72-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 114 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi